FİRMA

SILVERTECH genç ve dinamik bir Türk firmasıdır. Nano teknoloji kullanarak bir çok sektöre özel spesifik ürünler üretmektedir. Temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve koruma amaçlarına yönelik AR-GE ve innovasyon çalışmaları yapmakta ve sahadaki tecrübelerini sürekli mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi üzerine odaklanmış bir nano-teknoloji ve üretim şirketidir.

Yurt sathındaki satış ve hizmet ağının dışında Rusya Federasyonu, Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Hindistan, Polonya, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkelere kullanıma hazır ürünler, süper konsantre ürünler, Nano kimyasallar, ana ve ara yardımcı hammaddeler ve nano-teknoloji ihraç etmektedir.

Hedef sektörlerinin başında her türlü gıda kuruluşu; tavuk ve kanatlı hayvan yetiştirme çiſtlikleri; küçük ve büyükbaş hayvan yetiştirme çiſtlikleri; balık çiſtlikleri; at çiſtlikleri; her türlü içecek üretim tesisleri; et ve et işleme tesisleri; süt ve süt işleme tesisleri; tarım ve sera alanları; belediyeler; toplu yaşama ve kamusal alanlar; havuzlar, saunalar ve turizm işletmeleri; sağlık sektörü; ısıtma, buhar ve soğutma sistemlerine sahip işletmeler gelmektedir. Ayrıca bir çok imalat sektörüne yönelik Nano ve RTP (Ready-toproduce) ana ve ara yardımcı hammaddeler imalatı yapılmaktadır.

Hizmet verdiği kurum ve kuruluşların farklı taleplerine, ihtiyaçlarına yönelik laboratuar ve saha çalışmalarını yaparak en verimli ve en ekonomik çö- zümleri kullanıcılarına sunmaktadır.

MOTİVASYON

Küreselleşmenin ve sanayileşmenin çok hızlı bir şekilde ilerlemesi temizlik, bakım, koruma ve dezenfeksiyon ihtiyaçlarını da büyük bir hızla değiştirmektedir. Değil 10-15 yıl öncesinde geliştirilen birkaç yıl öncesinde piyasaya verilen ürünler bile ya yetersiz kalmakta, ya da sağlığı tehdit etmektedir. Bugünkü durumda karşı karşıya olduğumuz durumu özetlemek gerekirse:

 1. Yüksek miktarda antibiyotik ve uygunsuz dezenfektan kullanımı mikrobiyallerin daha dirençli ve kuvvetli olmasını sağlamıştır.
 2. Yanlış kimyasallar yüzünden genetiği değişmiş patojenler daha güçlü olarak çoğalmakta ve hızla dünyanın her tarafına yayılmaktadır.
 3. Fosfat gibi yıkıcı kimyasalların temizlik sanayinin temel hammaddesi olması sebebiyle çevre ve su kaynakları geri dönülmez derecede bir kirlenmiştir.
 4. Aldehit, fenol, amonyum ve alkol türevli dezenfektanlar mikrobiyalleri ortadan kaldırırken kullanıcısını hasta etmekte; çevre, gıda, hayvan ve insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir.

Bu sebeple piyasaların yeni ihtiyaçları belirmiştir:

 1. Hızla değişiklik gösteren patojenlere ve mikrobiyallere hızla etki eden dezenfektanlar
 2. Atık ve kalıntı bırakmayan özellikle de “oksidasyon” (oksijen bombardımanı” yöntemi ile dezenfeksiyon sağlayan ürünler.
 3. Fosfat gibi yıkıcı ve tehlikeli hammaddeler içermeyen temizlik ürünleri.
 4. İnsan, çevre, kullanıcı ve hayvan dostu etkili ama çabuk parçalanabilir ürünler.
 5. Mikrobiyallerin direnç arttırmasını ve genetik değişikliğini engelleyecek ürünler.
 6. Ekonomik çözümler sağlayacak ürünler.
 7. Kolay ve çözüm odaklı ürünler.
 8. Nano teknoloji sayesinde nokta vuruşlu sadece tehlike yaratacak unsurları bertaraf eden, sağ- lıklı ortamları kirletmeyen ürünler.

SILVERTECH, çözüm ortakları ve kullanıcıları ile birlikte bu beklentileri karşılayacak ürünlerin akademik çalışmalarını, AR-GE’sini, denemelerini ve üretimini yapmakta ve bu dünyanın temiz ve güvenli bir yer olması için durmaksızın çalışmaktadır.

VİZYON

SILVERTECH olarak kaynakları hızla tükenen dünyamızda daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam için geliştirdiğimiz ve üretiiğimiz ürünler ve teknolojiler ile sürdürülebilir bir toplum bilincine sahip olarak toprak anamızın üstünde yeşil bir ayakizi bırakmak istiyoruz.

Bizim için “sürdürülebilir bir toplum bilnci” demek gelecek nesiller için sağlıkla yaşanabilecek bir dünya bırakma sorumluluğunda olmak; tüm çalışmaları geleceğe bırakılacak mirasın çevreyi ve kaynaklarımızı koruyarak sağlanabileceğini bilerek hareket etmek ve sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve teknolojiyi çözüm ortaklarımızla paylaşmak demektir.

Bu sebeple ürettiğimiz tüm ürünlerin insan, hayvan, malzeme, doğa ve kullanıcı dostu olmasına özen göstermekteyiz. Su kaynaklarını kirletmeyecek, doğada kolayca parçalanabilecek, enerji kaynaklarına zarar vermeyecek, güvenle uygulanabilir ve SADECE insan, hayvan, çevre, gıda ve toplum sağlığını tehdit eden kirlilik ve mikrobiyallerin bertarafına yönelik teknolojiler yaratmaktayız

MİSYON : Ekolojik ve Çevre Dostu Teknoloji

SILVERTECH ürünleri tamamen su bazlı olup petro-kimyasallar ve petro-solventler kullanılmamaktadır. Fosfat, nitrat, amonyum türü yıkıcı ve tehlikeli bileşenlerden uzak, organik ve nano metalik içerikler ile ürünler hazırlanmaktadır. Çok kısa sürelerde doğada %100 parçalanan ürünler geliştirilmekte ve üretilmektedir.

Anti-allerjik, hızlı çözünen, hızlı parçalanan etken maddeler sayesinde doğanın ve su kaynaklarının korunması sağlanmaktadır.

Kalıntı bırakmayan dezenfektanlar, kalıntısı doğaya karıştığında eko sistemi koruyan temizlik, bakım ve koruma ürünleri ile çevre dostu teknolojiler üretmekteyiz.

Temel bileşenlerinin yıkıcı, yanıcı, yakıcı olmaması, ekolojik ve sağlığa zararsız olması nedeniyle ürünler güvenli ve sağlıklı bir şekilde taşınır, depolanır, hazırlanır, kullanılır ve atılır.

MİSYON : Ekonomik Teknoloji

SILVERTECH ürünleri;

 • Organik ve inorganik kirlilikler için son derece etkindir.
 • Bitkisel, hayvansal kaynaklı yağlar ile mineral, sentetik esaslı yağlar üzerinde de hızla çözünme sağlamaktadır.
 • Kalsiyum, magnezyum esaslı kireçlere olan sökme kapasitesi silisyum esaslı olanlarda da şaşırtıcı bir şekilde hızlıdır.
 • Düşük ısılarda dahi düşük konsantrasyonlarda hızlı ve etkili temizlik yapılmasını sağlarlar.
 • Dezenfektanlarının etkinliği bakteri, mantar, küf, spor ve virus gibi çok geniş bir spektrumdaki mikrobiyalleri kapsamaktadır.
 • Tek ürünle düşük konsantrasyonlu lullanımlarda kısa bir sürede % 99.999 oranında bir dezenfeksiyon yapılmasını sağlayan ürünlerdir.

Tek bir ürün ile bir çok sahanın temizlik ve dezenfeksiyonu yapılabilir. Sadece konsantrasyon oranlarının değiştirilmesi sağlanabilen bu özellikleri sayesinde hem kolay kullanım hem de ekonomik çözüm sunulmaktadır.

SILVERTECH ürünleri ilk kullanılmaya başlandığı günden itibaren temizlik ve dezenfeksiyon için daha az para harcanmasını sağlar ve üretim maliyetlerinizi düşürür